Rehabilitering av diverse "obotliga"
hovrelaterade problem.

 

Vi jobbar endast med hästar som sannolikt går att få fullt friska. Dvs inte med hästar som t.ex. har grava felställningar i benen som aldrig kommer att gå att eliminera. Vår uppfattning är att man endast skall försöka rehabilitera djur som har en rimlig chans att bli helt återställda. Djur som aldrig kan bli friska bör istället få slippa leva/lida och inte som så ofta idag utnyttjas av människan som någon slags försöksdjur för att se hur länge man kan hålla djuret vid liv på konstgjord väg. Vi respekterar djurens rätt till ett drägligt och så naturligt liv som möjligt.

Ingen människa kan läka en hov. Ingen människa kan heller skapa en perfekt hovform.
Det är bara hästen som själv kan utföra dessa underverk. Vår enda uppgift är att efter bästa förmåga kompensera för den onaturliga miljö vi tvingar dem att leva i.

Ove Linds verksamhet är granskad och accepterad av Djurskyddsmyndigheten.

Om utvecklingen inte hade gått framåt hade åderlåtning fortfarande
varit bästa behandlingen mot många sjukdomstillstånd.

 

Rehabilitering av fång:
-Fångsymtomet i hovarna går alltid att rehabilitera.
I vår behandling förekommer vare sig begränsande "sjukbeslag" eller isolering och pacificering i form av "boxvila".
Bästa sättet att uppnå en varaktig läkning är att hästen läker sig själv på ett så naturligt sätt som möjligt. Dvs, under rörelse. Hästsläktet ha övat i 10-miljontals år på att själva läka ut skador på kortast möjliga tid och har blivit oerhört duktiga på det. Vi människor kan varken skapa hovar eller läka hästen sjukdomar. Det är det bara hästen själv som kan.

Fånghästar är normalt sett ridbara inom 4 månader men inte fullt återställda fören efter
ca 1 år. Begreppet "kronisk fång" existerar således inte utan är bara effekten av felaktig hovvård. Akut fång kan däremot återkomma och eftersom akut fång är en förgiftning i mag/tarmkanalen kan detta inte förhindras med hovvård utan är utfodringsfråga.

Berättelsen om Annas 18åriga Arabsto kan du läsa här.

Berättelsen om Majsans långvariga problem kan du läsa här.

Rehabilitering av Hovbensrotation:
-Hovbensrotation går alltid att rehabilitera.
Hovbensrotaion måste alltid återställas på hästens villkor.
Ofta tar det mindre än 5 minuter/hov att återställa ett roterat hovben. Om rotationen är stor och har varit långvarig kan det däremot krävas upprepade behandlingar för att få hästen att börja ställa om vinkeln. Jag har varit med om att det har tagit upp till 4 månader innan hästen valt att återställa hovbenet till en naturligare vinkel men då är det vanligtis strålröta som är ett bidragande problem.

Rehabilitering av så kallad "Hovbenssänkning":
Orsaken till att en häst får diagnosen hovbensänkning är alltid att hovväggen,
istället för sula och stråle (som är avsedda att göra detta jobb) har tvingats
bära hästens vikt.
Strålen är hästen trampdyna och liksom på alla djur gjord för
bära en mycket stor del av djurets vikt. Jämför gärna med t.ex. hundar, katter,
kameler och elefanter där trampdynan naturligtvis bär hela djurets vikt.
Hovbensänkning är förhållandevis lätt att rehabilitera. Det enda som krävs är att
sula och stråle tillåts göra sitt jobb så återtar hoven sin naturliga form ganska snart.
Rehabilitering av "Hovbensänkning" kan endast ske barfota. 
Vanligtvis galopperar hästen i hagen igen efter 3-4 månader.

   

Rehabilitering av Bockhov:
Bockfoten kommer sig antingen av att hovvården inte, i tillräcklig grad, har lyckats kompensera för den onaturliga miljö som hästen tvingats leva i eller så är den medfödd. Bockhov rehabiliteras med noggrann och frekvent verkning i kombination med rörelseträning.

 

Rehabilitering av Spatt:
Jag vågar inte säga att Spatt går att rehabilitera men vi har tre fall där Spatt att försvunnit och den defekta leden läkt. Således inte det som brukar kallas "utläkt Spatt" som är en sammanvuxen led. Utan en fullt fungerande, frisk, led. Kanske är undrens tid inte förbi.

Rehabilitering av genomgående sprickor:
- Sprickor går att rehabilitera.
En hov spricker pga. spänningar i hoven som kommer av felaktig hovform. Hoven skall således verkas till en form som gör att spänningarna försvinner. En spricka i hornet kan inte läka men däremot förslutas från insidan och när den inte längre fortsätter att spricka kommer den att på sikt försvinna vart efter hoven växer. Att försöka hålla ihop hoven med diverse järnbeslag är oftast lönlöst eftersom orsaken till sprickan då kvarstår.
   
 
Lite svårt att se men med den här hovformen är det inte konstigt att den ena av dessa hovar har
en spricka som går från kronrand till mark och glipar upp till 2 mm i vissa lägen.
Detta är samma hovar 15 minuter senare och nu utan onödiga spänningar.  

I början så verkades hästen av Ove men sedan gick Ingela (hästens ägare) en helgkurs och övertog verkningen. Hästen har ridits regelbundet och nu är sprickan helt försvunnen och det utan hjälp av några specialbeslag.

Rehabilitering av utflutna trakter:
-Utflutna trakter går alltid att rehabilitera.
Utflutna trakter kommer sig alltid av att traktstöden
inte har skötts på ett tillfredställande sätt. För långa
traktstöd riskerar att stjälpa och då skapas en
utflytning i den riktning traktstödet har stjälpt.
Rehabilitering av platta-, och så
kallade fullblodshovar.

För det första så finns det ingenting som kan
kallas "fullblodshovar". Fullblod har i princip
samma hovform som alla andra hästar. Så
kallad fullblodshovar är skapade av människan.
-Platta hovar går att rehabilitera men liksom
många andra skador som har uppkommit av
skoning kan det ta mycket lång tid.
Fullblodshovarnas felaktiga hovväggsvinkel
är ganska lätt att åtgärda men tyvärr säger inte
det att man kommer till rätta med
plattfotheten lika lätt

Om du klickar här får du se hur fantastisk naturen är när vi slutar motarbeta den.
Nu är hon klar och livet är underbart.

Den här stackars hästen hade haft akutfång i 3 års tid på grund av att två veterinärer inte kunde komma överens om hur hästen skull behandlas.

Här kan du se resultatet av för långa verkningsintervall och hur bra det kan bli när intervallet justeras efter hästens behov.

Känd från tidningen Islandshästen, maj 2007.

Även fullt friska och välridna hästar har mycket att vinna på bättre hovvård.