HEM

Revolutionerande forskningsresultat!
För ca 1000 år sedan började man sko hästar på grund av att hovkvalitén hade försämrats så mycket i och med att man började stänga in hästarna på små ytor. Från den tiden till ganska nyligen har den forskning och utveckling som gjorts inriktats på hur man skall förbättra skorna och inte på hur man skall förbättra hovkvalitén för att slippa sko. Jaime Jackson påbörjade för drygt 20 år sedan ett stort forskningsprojekt för att utröna hur det kom sig att vildhästar kunde förflytta sig tiotals mil varje vecka hela året (på underlag som vi inte ens vill rida våra skodda tamhästar på) helt utan problem med vare sig hovskador eller slitageproblem.
Han fann svaret och den kunskapen kan göra det möjligt för alla hästar att gå barfota oberoende av hur mycket de rids och på vilket underlag det sker.
Som en ren bonus upptäckte han även hur man botar många så kallat "obotliga" hovsjukdommar
som kronisk fång, hovbensrotation, hovbenssänkning och ofta även strålbenshälta.
  Hur kommer det sig att vissa hästar har sämre hovkvalité än andra?

Erfarenheten visar att den genetiska påverkan är ytterst liten (enligt många faktiskt helt ointressant). Det absolut viktigaste är blodcirkulationen som skapas av hovmekanismen. Det är blodcirkulationen som gör att hoven växer som den ska, härdas och får möjlighet att läka ut skador och sjukdommar. Alla avsteg från hovens naturliga form försämrar hovmekanismen som i sin tur försämrar blodcirkulationen som i sin tur försämrar hovens möjligheter att utvecklas på ett optimalt sätt vilket i sin tur försämrar hästens möjlighet att prestera sitt bästa.
Bara "barfota" är långt ifrån tillräckligt.
Först och främst måste hoven ha rätt form och sedan måste hästen röra sig mycket. Det hjälper ju inte att man har världens effektivaste pump om man inte startar den. Alla tamhästar som utfodras på traditionellt sätt skulle må bättre av att röra sig mer. Även om dom har tillgång till "jättestora" hagar. Så länge hästen har ett enda hovrelaterat problem kvar så har det pumpats för lite blod genom hoven. "Hovrelaterade problem" kan var allt från sulömhet till muskelstelhet och det kan sitta var som helst i kroppen.

 

Vad är naturlig hovform?

Jaime Jackson har fått kämpa länge för att få begreppet "naturlig hovform" accepterat. Varje hov har en individuell form vid varje enskilt tillfälle. Dom är inte ens parvis lika. Den naturliga hovformen är den form som hoven skulle ha haft om hästen hade levt ett naturligt liv och varit fullt frisk. Den hovform som faktiskt är helt och hållet underhållsfri på så sätt att den inte behöver några som helst korrigeringar för att formen inte skall försämras år från år. Ingen verkar ju vare sig vildhästarna eller dom vilda zebrorna. Om man däremot fångar in och utsätter dessa för traditionella tamhästförhållanden så försämras hovarna till oigenkänlighet redan efter ett några månader. Med rätt hovvård kan vi däremot hjälpa hovarna att återfå och behålla sin naturliga form genom att utföra det "naturliga slitaget" som hästen inte lyckas göra själv på grund av att vi håller hästarna på ett onaturligt sätt.
Naturlig hovvård är således att utföra "naturligt slitage på konstgjord väg". Naturlig hovvård är väldigt enkelt och tar inte mer än kanske 10 minuter i månaden på en vanlig ridhäst när hovarna väl är återställda.