Fång
Laminitis
Komplikationer
Inga brytkrafter
Symptom
Rehabilitering
Rörelsestörning
Fångställning
Hovbensrotation
Orsak
Orsak
Orsak
Rehabilitering
Rehabilitering
Rehabilitering
Ingen fång men öm några dagar
Orsak
Åtgärd
Rehabilitering
Åtgärd
Förgiftning
Ehrlichios
Hormoner
Förlossning
Avmaskning
Kortisoninjektion
Orsak
Orsak
Orsak
Kontinuerlig digitalpuls & ökad värme
Förebyggande
Sympton
Sulömhet
Rörelsestörning
Nedkylning
Antiinflamatoriskt
Självläkning
Rätt hovform
Blodcirkulation
Konditionsträning
Continuous Slow Feeding
Vändningsproblem
Korta steg
Brännässlor
Medicin
Behandling
Orsak
Stelhet
Återkommande Fångsymptom “utan orsak”
Daglig intravenös antibiotika, 5000-15000kr.
Kolloidalt silver, 700kr
Symptom
Vaccination
Behandling
Åtgärd
Åtgärd
Passivisering
För högt blodsocker
Continuous Slow Feeding
Continuous Slow Feeding
Minskad förbrukning
Kvarbliven efterbörd
Antibiotika
Åtgärd
Orsak
Hovkapselns sidor lösa pga Laminitis
Hovkapselns tåvägg lös pga Laminitis
Verkning
Laminitis
Hovväggen tål ingen belastning
Laminitis och långa tår
Laminitis och långa tår
Verkning
Minimera brytkrafter
Verkning
Minimera brytkrafter
Verkning
Minimera brytkrafter
Utväxt
Utväxt
Utväxt
Smärtlindring
Antiinflamatoriskt
Verkning
Verkning
Stimulerad blodcirkulation
Utväxt
Medicinering
Foder / NSC
Orsak
Feljäsning
Passivisering
Kraftfoder
Bete/hö
Åtgärd
Minskad förbrukning
Continuous Slow Feeding
För mycket
För fort
För hög sockerhalt
Biverkning
Symptom
Diagnos
Börja här
Endast halmblandat grovfoder
Insulin resistans
Cushion disease
Fettma
Om du har Laminitis-Cdn  
från Institutet för Sund Hästhållning i din CD-drive så
kan du få ingående detaljer, bilder och mycket mer
information genom att klicka på de olika rutorna.
Laminitis-cdn finns att köpa i Caisas Shop
på www.SundHast.se